Kalkulator (szacowanych) dopłat bezpośrednich dla rolników za 2022r ARiMR

Kalkulator dopłat pozwala obliczyć kwotę przyznawaną rolnikom w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W aktualnej wersji oblicza płatności dotyczące gruntów ornych (pól) i trwałych użytków zielonych, pastwisk (łąk) oraz upraw.
Poniższy kalkulator odnosi się do roku 2022.

WAŻNE!
Kwota z listownej decyzji bywa dodatkowo pomniejszana lub zwiększana.
Pomniejszana z uwagi na zastosowanie współczynnika korygującego lub dyscypliny finansowej, a może być powiększana np z tytułu zwrotu tej dyscypliny (dobrze jest czytać decyzję dokładnie).

Stawki dopłat - rok 2022 (szacowane stawki na podstawie wzrostu w latach poprzednich)

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2022
Jednolita płatność obszarowa491 zł/ha
Płatność za zazielenienie331 zł/ha
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)186 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika348 zł/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa(UPP)40 zł/ha (wartość szacowana)
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR

Kalkulator - oblicz kwotę dopłat online

Pola oznaczone gwiazdką * oraz reCAPTCHA są wymagane
Płatności UPP (Uzupełniająca płatność podstawowa)
Nowość od roku 2022.
(Działki kwalifikujące się do UPP znajdziesz w eWnioskuPlus ARiMR - podczas składania go niektóre działki w uprawach mają możliwość zaznaczenia płatność "UPP")
Płatności ONW
Podaj powierzchnie działek o danym typie ograniczeń
(Dotyczy beneficjentów nie kontynuujących 5-cio letniego zobowiązania ONW, podjętego w ramach PROW 2007-2013)
ONW z ograniczeniami naturalnymi:
ONW typ specyficzny:
ONW typ górski:

Przydał Ci się kalulator? Podziękuj i wspomóż rozwój kalkulatora