Automatyzacja programów Adobe (Photoshop, InDesign)

Skrypty do Photoshop (.jsx)

Ramka zdjęcia na zasadzie lustrzanego odbicia

Wczytujemy plik ze zdjęciem, uruchamiamy skrypt. Dokument jest poszerzany o obszar ramki która ma być dodana (tu w centymetrach, o jednakową wielkość w pionie i w poziomie). Warstwa źródłowa jest wielokrotnie kopiowana (duplicate) i odbijana (flip) w różnych kierunkach.

Skrypty do Adobe InDesign

Przenoszenie obszarów z pliku do szablonu

Plik pdf zawiera X stron o różnych wymiarach. Nie ma znaczenia czy będzie to plik zapisany w formacie pdf, tiff, jpg czy jakimś innym ponieważ importują się one w postaci ramek - narzędzie Rectangle Tool (M). Równie dobrze można by te prostokąty bezpośrednio stworzyć w programie InDesign bez konieczności importu. Funkcja działa właśnie dla tego narzędzia. Zaznaczając konkretny obiekt (kolorową kartę) i uruchamiając skrypt format ramki zmienia się z tego jaki posiada aktualnie na docelowy: XX x XXmm. Ten format jest stosowany z każdym zaimportowanym plikiem (ramką) by potem ręcznie przenieść każdy prostokąt w odpowiednie pole szablonu.

Pisanie skryptów pod Adobe jest podobne do tworzenia stron internetowych - kod nie działa tak samo lub w ogóle na różnych edycjach oprogramowania, więc może być konieczne dostosowywanie go. Na szczęście zakres jest mniejszy.